בלוג בעלי מקצוע נועד לתת מידע אמין ואיכותי אודות בעלי מקצוע שונים בישראל, לפני שאנו הולכים לבצע עבודות שיפוץ בבית או להזמין מדביר הביתה עלינו להיות בטוחים שבעל המקצוע שנזמין הוא איכותי ואמין, אנו יכולים להסתמך על מגזינים שונים או על אתרים כמו הבלוג הנוכחי, אנו מסתמכים על המומחים של המקצוענים, של שווה בדיקה ועוד עשרות מומחים לאחר הצלבת המידע אנו מביאים את בעלי המקצוע האיכותיים ביותר בישראל לאתר זה, לנוחיותכם

יום שלישי, 4 בפברואר 2014

סוגי ביטוח המומלצים לבעלי מקצוע - בזמן ומחוץ לעבודה

בעלי מקצוע נדרשים לביטוחים שונים שיגנו עליהם, על עיסוקם ועל עסקיהם במהלך שעות העבודה ואחריהן, בתוך העסק ומחוצה לו. מדובר בבעלי הכשרה כדוגמת עורכי דין, אדריכלים, רואי חשבון, קבלני בניין, אינסטלאטורים או קוסמטיקאיות, שהינם בעלי מיומנות וניסיון בתחומם, בעלי הכשרה או הסמכה בתחום עיסוקם, ועובדים כעצמאיים, שכירים, מנהלים או מעסיקים.

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוחי אחריות מקצועית נועדו להגן על בעלי מקצוע חופשיים כמו רופאים, עורכי דין ואדריכלים מפני תביעות שונות, וזאת בגין הפרת אחריות מקצועית שנעשתה ברשלנות, בתום לב, בהשמטה, כמחדל או בטעות. תביעות אלו עלולות להסב נזק רציני לעסק, ולכן חשוב להתגונן מפניהן עם ביטוח אחריות מקצועית. הפוליסות מיועדות לעצמאיים, מנהלים ושכירים, ומספקות כיסוי בגין תביעות מסוג זה, כולל הוצאות משפט. זאת כל עוד הן כרוכות בתחום האחריות המקצועית של המבוטח. יש לציין כי בעת עריכת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, עליכם לוודא שהיא כוללת את כל הסעיפים הרלוונטיים לעיסוקכם ולצרכיכם.

ביטוח אחריות צד ג'

מלבד העובדים שוהים במתחם עסקיו של המבוטח עוד אנשים רבים, ביניהם לקוחות, ספקים, אורחים ובעלי מקצוע אחרים. ביטוח צד ג' נועד לכסות על נזק לגוף או לרכוש שנגרם לאנשים אלו ונוספים, עקב תאונות שעלולות להתרחש באופן מפתיע ובלתי צפוי. יש לציין כי גבולות האחריות נקבעות בהתם לטיב העסק, ולמידת הסיכון הכרוכה בהימצאות בו.

ביטוח חבות מעבידים

כל בעל מקצוע המעסיק עובדים אחראי עליהם לפי חוק, ובמקרה של מחלה או תאונה שנבעה מעצם עבודתם הם רשאים הגיש תביעה כנגדו בגין רשלנות. בעזרת ביטוח חבות מעבידים תכוסה אחריות המעסיק על עובדיו עבור כל נזק שעלול להיגרם להם - נפשי, גופני, שכלי או מוות. יש לציין כי ביטוחים אלו מוגבלים בתקרת הכיסוי המסופקת בכל מקרה של תביעה ועבור סך סכום תביעות אפשרי, בהתאם להסכם הפוליסה שנחתם עם המבוטח.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נועד לספק רשת ביטחון במקרה של תאונה ופגיעה מחוץ למקום עבודה, בין אם בדרכים או בבית. מדובר בפגיעות שנזקיהן עלולים להוביל לאובדן כושר עבודה זמני או קבוע, לנכות זמנית או צמיתה, ואף למוות. בעזרת ביטוח תאונות אישיות יכול בעל המקצוע להבטיח את המשך הכנסותיו וצרכיו הכלכליים, גם אם אינו מסוגל עוד לעבוד במשלח ידו. חשוב לדעת כי ביטוח זה אינו מכוסה על ידי המדינה, ושפוליסות הביטוח המוצעות עלי ידי החברות משתנות ברכיביהן והיקפן.

ביטוח אחריות מוצר

ביטוח אחריות מוצר נועד לכסות תביעות בגין נזקים שנגרמו בעטיו של מוצר פגום שנמכר, יוצר, נארז, שווק, יובא או טופל על ידי העסק של בעל המקצוע. פוליסה זו מכסה על נזקי התובע וכן על הוצאות משפטיות של המבוטח. יש לציין כי ביטוח זה כולל הגבלות וסייגים שונים, וחשוב להכירם ולהבינם בטרם החתימה על הפוליסה.